Värderingsträning

Företagsanpassad

Platsförlagd

TIDSÅTGÅNG - 3 timmar

Klargör och träna på organisationens värderingar

Genom scenarieövningar som är anpassad utifrån organisationens värderingar och strategi skapar vi samsyn i organisationer. Kursen utförs i seminarieform med en hel organisation eller avdelningsvis. Formen på kursen lyfter fram såväl individens som gruppens kunskaper, erfarenheter och värderingar. Genom att ledningen, individen och gruppen tar ställning i konkreta situationer, klargörs värderingar och ställningstaganden på ett effektivt sätt. Detta samtidigt som den även lyfter fram det som kan skapa hinder för att förankra ett nytt tänkande. Metoden syftar till att skapa lärande och bidrar även till att skapa identitet och stärka chefer och medarbetare, genom diskussioner, lärande och erfarenhetsutbyte.

 

För vem?

Alla medarbetare i privata företag, offentlig sektor och ideella organisationer.

Vad ger utbildningen?

Tydliggörande av attityder, beteendenormer och värderingar samt klargörande av var samsyn, tveksamhet eller oenighet råder. Ett lärande som lyfter fram viktiga erfarenheter och kunskaper inom verksamheten.

Hur är utbildningen upplagd?

Platsförlagd utbildning. Inledning, gruppövning och sammanställning av resultat.

utbildare

T2 Business

innehåll

Behovsanalys inför utbildning

Utformning av anpassade scenarier och avstämning

Genomförande av seminarie

Rapport med sammanställning av resultat

pris

Beroende på antal grupper och antal anpassade scenarier.

intresse-
anmälan

intresseanmälan

*Vi hanterar dina personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen. De personuppgifter som vi samlar in är namn, företag, telefonnummer, emailadress och vi gör det för att kunna behandla er förfrågan samt återkomma till er. Personuppgifterna sparas så länge ärendet är aktuellt och vi lämnar ej ut uppgifterna till en tredje part.

Maria Marklund T2 Business

MER INFO?

Vill du veta mer om den här eller någon annan utbildning hör gärna av dig till mig:

MARIA MARKLUND

070 760 17 07

maria@t2college.se

populära KURSER

Plats / webb

LEDARSKAP GRUND

Utbildningen lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår

T2 Utbildningslokal
Plats

TILLVÄXTSKOLAN

Hur gör företag som lyckas med lönsam tillväxt? I Tillväxtskolan får du den kunskap och de verktyg du behöver för att lyckas som tillväxtledare. Utvecklingsprogrammet vänder sig till VD:ar, platschefer och ledningsgrupper i företag som vill växa.

T2 Utbildningslokal
E-learning

EKONOMI 1

Utbildningen lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår

T2 Lärplattform

Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå

Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå

Ge dig själv en self-five!

Du gjorde det!

Intresseanmälan är nu inskickad och första delen är avklarad!

Vi hör av oss!

Kul att du är med!

Nu är du halvvägs in i din anmälan

Klicka dig vidare för att göra klart anmälan via InnoEnergys hemsida

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Vi hanterar dina personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen.  LÄS MER