BEHÖVER NI HJÄLP MED VALIDERING AV KOMPETENS?

VI UTFÖR VALIDERING MED LICENSIERADE TESTLEDARE SAMT ERBJUDER RÄTT KURS OM KUNSKAPEN BEHÖVER UPPDATERAS

VALIDERING INDUSTRI BAS

Med validering Industri BAS som plattform bygger man kompetens i företaget på ett stabilt och säkert sätt. Eftersom valideringen är avgränsad till de områden som branschen har identifierat som väsentligt kvalitets- och konkurrensdrivande så blir också insatserna fokuserade. Det blir garanterat enklare att investera i träffsäkra insatser på rätt nivå.

Industri BAS ger snabbt och effektivt ett träffsäkert underlag och underlättar därmed arbetet med att planera och genomföra nödvändig kompetensutveckling rejält. Det är inget omfattande, svårt eller resurskrävande arbete som behövs.

Om man inte uppnår godkänt i samtliga områden kan man efter kompetensutveckling genomföra en kompletterande validering. När man visar att man når de krav som ställs i varje kompetensområde får man ett intyg på Industri BAS. Detta är värdefullt för både individen och arbetsgivare. När man ska söka nytt jobb. Eller när man ska anställa.

HOS OSS HITTAR DU HELA PAKETET
VALIDERING INDUSTRI BAS
KURSER INDUSTRI BAS

Certifierade testledare för validering på distans & på arbetsplatsen

Industriteknik BAS är en del i baskonceptet. Där finns också Automation BAS och Underhåll BAS, det senare är under utveckling. I baskonceptet säkerställs kompetens som krävs för arbetsinnehåll som återfinns i samtliga branscher och där kravet på kompetens för att klara jobbet är lika oavsett bransch. Kompetensbeviset fungerar i företag i samtliga branscher.

Valideringen är tids- och kostnadseffektiv
Valideringen av de 10 kompetensområdena som ska mätas sker resurseffektivt. För individen tar själva valideringsprocessen 4 timmar. Ledningen behöver avsätta tid före valideringen för att besluta om hur resultaten ska tas om hand och efter valideringen för analys av resultaten.

Kompetensområden i Industriteknik BAS
Industriteknik BAS består av tio kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i industrin. Beskrivningen av vad som krävs inom varje område är hämtad direkt från verkligheten, via företag från samtliga branscher. Valideringsinnehållet är granskat och förankrat i samtliga branschorganisationer. Sättet att validera utgår från ett beprövat och väl använt koncept.

INDUSTRI BAS

- HÄLSA, MILJÖ & SÄKERHET

- IT & AUTOMATION

- KVALITET

- MATEMATIK

- MÄTTEKNIK

- PRODUKTIONSTEKNIK & EKONOMI

- RITNINGSLÄSNING

- UNDERHÅLL

- SPRÅK SVENSKA

- SPRÅK ENGELSKA

BOKA VALIDERING

Jag vill boka validering för att säkerställa och utveckla mina medarbetares kompetens.

populära KURSER

Plats / webb

LEDARSKAP GRUND

Utbildningen lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår

T2 Utbildningslokal
Plats

TILLVÄXTSKOLAN

Hur gör företag som lyckas med lönsam tillväxt? I Tillväxtskolan får du den kunskap och de verktyg du behöver för att lyckas som tillväxtledare. Utvecklingsprogrammet vänder sig till VD:ar, platschefer och ledningsgrupper i företag som vill växa.

T2 Utbildningslokal
E-learning

EKONOMI 1

Utbildningen lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår

T2 Lärplattform

Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå

Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå

Kul att du är med!

Nu är du halvvägs in i din anmälan

Klicka dig vidare för att göra klart anmälan via InnoEnergys hemsida

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Vi hanterar dina personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen.  LÄS MER