RÄTT KOMPETENS ÄR AVGÖRANDE FÖR VERKSAMHETEN FRAMGÅNG

RÄTT KOMPETENS ÄR AVGÖRANDE FÖR VERKSAMHETENS FRAMGÅNG

Vi har utbildningsprogram, kurser och workshops för att utveckla medarbetare och grupper på alla nivåer och positioner; VD, avdelningschef, gruppledare, specialister och producerande medarbetare.

olika typer av utbildning

Behöver du hjälp med att analysera verksamhetens kompetensbehov, inventera medarbetarnas kompetens, utforma och administrera utbildningsplaner? Våra kompetensutvecklare hjälper dig med det du behöver. Genom egna utbildare och ett nätverk av specialister löser vi det mesta. Själva utbildningarna genomför vi på det sätt som passar dig och din verksamhet.

PLATSFÖRLAGD KURS

Utbildning på plats i våra eller era utbildningslokaler

E-learning

Utbildning på distans via webben på vår lärplattform

webbkurs

Lärarledd utbildning på distans via webben på vår eller er lärplattform

Träningsprogram

Träningsprogram anpassade för hela företaget med inriktningarna: medarbetare/grupp, ledare, säljare, entreprenör/chef & projektledare

Öppna kurser

Utbildningar med deltagare från flera olika organisationer

Företagsanpassade kurser

Utbildningar med deltagare från en organisation, med specialanpassning av innehåll

TRÄNINGSPROGRAM FÖR HELA FÖRETAGET

TRÄNINGS-PROGRAM FÖR HELA FÖRETAGET

Hur kan en människa förbättra sina färdigheter? Utbildning är en bra och viktig början men det krävs oftast mer för att uppnå en högre skicklighet. Du måste träna på det du har lärt dig. Och under tiden du tränar på och genomför det du har lärt dig är det bra om någon ger dig feedback och hjälper dig att reflektera över ditt resultat. Alla medarbetare behöver känna sig delaktig i verksamheten. Genom att ta fram gemensamma överenskommelser i olika typer av workshops kan delaktighet och bättre lösningar uppnås. Därför har vi utvecklat ett antal träningsprogram som ger dig och dina medarbetare möjlighet att snabbt uppnå högre färdigheter inom kritiska kompetensområden, i vår strävan att leverera kompetensutveckling på riktigt.

T2 Business träningsprogram fem steg mobil

katalog

Vår katalog innehåller utbildningsprogram, kurser, workshops och längre träningsprogram för entreprenörer, ledare, säljare, projektledare, medarbetare och grupper på olika nivåer och positioner i din verksamhet. Syftet med katalogen är att kunna erbjuda ett helhetsgrepp om  våra kunders utbildningsbehov och aktiviteter som skapar förutsättningar för lönsam tillväxt genom kompetensutveckling.

TRÄNINGSPROGRAM

TRÄNINGS-PROGRAM

Vi har utvecklat ett antal kraftfulla träningsprogram som ger dig och dina medarbetare möjlighet att snabbt uppnå högre färdighet inom ett antal verksamhetskritiska kompetensområden.

LÄS MER

UTVECKLING AV LEDARE & TEAM​

Utifrån vad vi har lärt oss genom de resor som våra 25 egna systerbolag har gjort, genom akademiska studier och genom att lära av framgångsrika företagare, så har vi satt ihop ett kraftfullt utbildningspaket för ledare, medarbetare och grupper i företaget.

utbildningar
workshops

coachning

Ta hjälp i din utveckling av våra erfarna coacher. Våra coacher är certifierade och lång erfarenhet när det gäller coachning av ledare och specialister i företaget.

Ekonomi

Vi har ett utbud av ekonomiutbildningar på olika nivåer som bedrivs som e-learning. Alla medarbetare behöver grundläggande ekonomiutbildning, vi ordnar det enkelt och effektivt.

Försäljning

Vi har lång erfarenhet av säljutbildning. Vi kan lära dig och dina säljare grundläggande säljteknik, service som konkurrensmedel och fördjupningskurser i säljteknik. Våra coachtjänster är för dig och dina säljare ett effektivt stöd när det gäller att jobba med individuella utmaningar. I vår workshop Försäljning bygger vi tillsammans med dig en effektiv säljprocess.

SÄKERHET & ARBETSMILJÖ​

En säkerhetsutbildning ger dig den kunskap du behöver för att kunna arbeta säkert, på ett sätt som skyddar dig själv och andra människor.

Nedanstående kurser ger möjlighet till delvis återbetalning av kursavgift genom AFA försäkring. Vi hjälper till med det praktiska kring detta. 

LÄS MER OM AKTUELLA VILLKOR

PRODUKTIONSTEKNIK & PRODUKTUTVECKLING​

Vi levererar kurser inom produktionsteknik och produktutveckling genom T2 College, som har den kompetens som krävs för att bygga och fördjupa dina kunskaper inom produktion och konstruktion.

träteknik

Vi är kunniga inom flera trätekniska områden, inte minst genom de längre träutbildningar som vi genomför i T2 Colleges regi i vårt eget snickeri på Campus i Skellefteå.  Vi levererar trätekniska kurser såväl i i våra egna lokaler som hos dig som kund. 

verkstadsteknik

Vi utför flera verkstadstekniska kurser i vår moderna och välutrustade verkstad på Campus i Skellefteå. Vi är kunniga inom flera verkstadstekniska områden, inte minst genom de längre verkstadsutbildningar som vi genomför i T2 Colleges regi. Vi levererar verkstadstekniska kurser såväl i i våra egna lokaler som hos dig som kund. 

Vill du boka flera verkstadskurser samtidigt? KLICKA HÄR

Företagsanpassade kurser

Tillsammans med er utformar och producerar vi kurser som introducerar nya medarbetare i din organisation, tränar dina medarbetare i era värderingar eller andra specialanpassade kurser för just er verksamhet. Till hjälp har vi vår systerorganisation T2 Studio som är specialiserade på att producera e-learning, bild och ljud.

UTVECKLING AV LEDARE & TEAM​

Utifrån vad vi har lärt oss genom de resor som våra 25 egna systerbolag har gjort, genom akademiska studier och genom att lära av framgångsrika företagare, så har vi satt ihop ett kraftfullt utbildningspaket för ledare, medarbetare och grupper i företaget.

utbildning
workshop

coachning

Ta hjälp i din utveckling av våra erfarna coacher. Våra coacher är certifierade och lång erfarenhet när det gäller coachning av ledare och specialister i företaget.

krav- utbildning

kravutbildning

Utbildningar som myndigheten eller bransch anser att den anställde ska ha respektive bör ha för sitt arbete. 

Vill du boka flera kravutbildningar samtidigt – KLICKA HÄR

PRODUKTIONS- TEKNIK & PRODUKT-UTVECKLING​

Vi levererar kurser inom produktionsteknik och produktutveckling genom T2 College, som har den kompetens som krävs för att bygga och fördjupa dina kunskaper inom produktion och konstruktion.

INDUSTRITEKNIK BAS

INDUSTRI-TEKNIK BAS

Denna utbildning består av tio kurser som tagits fram utifrån tio  olika kompetensområden som är är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i industrin.

UTBILDNINGENS KURSER: 

Kunskap om din arbetsmiljö är viktigt för att du ska kunna behålla din hälsa genom hela arbetslivet. Genom att arbeta aktivt med arbetsmiljön på en arbetsplats förebyggs olycksfall och ohälsa. Företaget undviker också onödiga kostnader i form av sjukskrivning och produktionsbortfall.

LÄS MER:

Att kunna grundläggande matematik är viktigt för att du som medarbetare ska kunna tyda information som behövs i ditt arbete. Men också för att ta rätt beslut vad gäller allt ifrån ritningsläsning till materialhantering och löpande förbättringsarbete. Uträkningar med procent, area och volym samt tolkning av diagram gör att du kan avgöra om en uträkning känns rimlig.

LÄS MER:

I denna kurs går vi igenom den kunskap och förståelse som behövs för att se hur produktionsflödet påverkas av olika faktorer samt hur det är kopplat till kvalitet och kostnader. Detta gör att du själv kan avgöra vilken roll du har i produktionsprocesse, identifiera störningar som kan uppstå samt vidta de åtgärder som behövs för förbättring.

LÄS MER:

 

Denna kurs ger dig förståelsen, kunskapen och färdigheten som behövs för att kunna använda datorn och dess system som ett redskap i ditt arbete. Men även vilken relation programmen har hur de påverkar varandra. Tillsammans med de säkerhetsaspekter som krävs får du kunskap och kompetens för att kunna avgöra vad som är relevant information  samt hur du ska dokumentera den på ett säkert sätt i rätt system.

LÄS MER:

 

I kursen kvalitet får du kunskap och förståelse för hur di kopplar ihop kvalitetsbegrepp och produktivitet men även metoder för kvalitetskontroll och dess påverkan på resultatet. Med denna kurs får du kunskap i hur man arbetar efter fastställda instruktioner och värderar resultat. För att sedan ta ansvaret för att rätt åtgärd blir utförd.

LÄS MER:

 

För att kunna åstakomma och upprätthålla hög kvalitet är det viktigt med att förstå och behärska mätteknik och de verktyg som används för att mäta. Den här kursen ger dig grundläggande kunskap och förståelse för mätteknik så att du kan utföra mätningar på produkter men även så att du vet vilken typ av matinstrument som är bäst lämpad för ändamålet. 

LÄS MER:

 

Att kunna läsa och förstå olika ritningar är viktigt för att effektivt kunna arbeta inom produktion. Den här kursen ger dig grundläggande kunskap och förståelse för att kunna läsa en standardritning av en detalj eller ett flöde. Tack vare informationen från ritningen kan du sedan lösa arbetsuppgifter. 

LÄS MER:

 

Den här kursen ger dig grundläggande kunskap och förståelse för att de olika underhållsbegreppen men även vad som är normalläge och avvikelser. Kursen går även igenom hur man väljer rätt maskin/verktyg för olika uppgifter samt hur man utför och dokumenterar operatörsunderhåll.

LÄS MER:

 

I denna kurs går vi igenom vikten av en god språkförståelse för att kunna kritiskt granska källor och kunskap i grundläggande svenska. Den ger dig den kompetens som behövs för att kunna läsa information i manualer och instruktioner men även sa att du kan avrapportera enligt de praxis som företaget har.

LÄS MER:

 

I denna kurs går vi igenom vikten av en god språkförståelse för att kunna kritiskt granska källor och kunskap i grundläggande engelska. Den ger dig den kompetens som behövs för att kunna läsa information i manualer och instruktioner men även sa att du kan avrapportera enligt de praxis som företaget har.

LÄS MER:

 

Vill du boka flera kurser från Industri teknik BAS samtidigt – KLICKA HÄR

Verkstads-teknik

Vi utför flera verkstadstekniska kurser i vår moderna och välutrustade verkstad på Campus i Skellefteå. Vi är kunniga inom flera verkstadstekniska områden, inte minst genom de längre verkstadsutbildningar som vi genomför i T2 Colleges regi. Vi levererar verkstadstekniska kurser såväl i i våra egna lokaler som hos dig som kund. 

Vill du boka flera verkstadskurser samtidigt? KLICKA HÄR

träteknik

Vi är kunniga inom flera trätekniska områden, inte minst genom de längre träutbildningar som vi genomför i T2 Colleges regi i vårt eget snickeri på Campus i Skellefteå.  Vi levererar trätekniska kurser såväl i i våra egna lokaler som hos dig som kund. 

Energi- & elteknik

I samarbete med EIT InnoEnergy så erbjuder vi kurser inom energi- och elteknik.  Klicka på länkarna här nedanför så kan du läsa mer om kurserna på EIT InnoEnergys hemsida:

Företags- anpassade kurser

Tillsammans med er utformar och producerar vi kurser som introducerar nya medarbetare i din organisation, tränar dina medarbetare i era värderingar eller andra specialanpassade kurser för just er verksamhet. Till hjälp har vi vår systerorganisation T2 Studio som är specialiserade på att producera e-learning, bild och ljud.

ALLA DIGITALA UTBILDNINGAR SAMLADE PÅ ETT STÄLLE

T2 Business är en unik utbildningssatsning i regionen, där företag får tillgång till högkvalitativa, skräddarsydda utbildningar på hemmaplan. Vi erbjuder kortare kurser och längre utbildningar inom en rad strategiskt viktiga områden som ökar ditt företags kompetens och stärker dess konkurrenskraft. Allt från ledarskapsutbildning på olika nivåer till arbetsmiljö, administration och en bred portfölj av tekniska utbildningar. Detta kan man hitta i vår lärplattform:

T2 BUSINESS UTBILDNINGAR
UTBILDNINGAR FRÅN EXTERNA AKTÖRER
ERA EGNA SKRÄDDARSYDDA KURSER
lärplattform-t2-business

skräddarsy er egen utbildning så att den passar era ändamål

t2 studion hjälper er att producera den

Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå

Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå

Kul att du är med!

Nu är du halvvägs in i din anmälan

Klicka dig vidare för att göra klart anmälan via InnoEnergys hemsida

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Vi hanterar dina personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen.  LÄS MER