Hur förbättar du Dina färdigheter?

Utbildning är en bra och viktig början men det krävs oftast mer för att du ska kunna förändra ditt beteende och uppnå en högre kompetens.

Därför erbjuder vi kompletta träningsprogram i verksamhetskritiska kompetensområden.

Hur förbättar du Dina färdigheter?

Utbildning är en bra och viktig början men det krävs oftast mer för att du ska kunna förändra ditt beteende och uppnå en högre kompetens.

Därför erbjuder vi kompletta träningsprogram i verksamhetskritiska kompetensområden.

du måste träna på det du lärt dig!

Och under tiden du tränar på och genomför det du har lärt dig är det bra om någon ger dig feedback och hjälper dig att reflektera över ditt resultat. 

Alla behöver känna sig delaktig i verksamheten. Genom att ta fram gemensamma överenskommelser i olika typer av workshops kan delaktighet och bättre lösningar uppnås. 

Därför har vi utvecklat ett antal träningsprogram som ger dig och dina medarbetare möjlighet att snabbt uppnå högre färdigheter inom kritiska kompetensområden, i vår strävan att leverera kompetensutveckling på riktigt

"Ditt team blir inte högpresterande genom att lära sig teoretiskt hur ett sådant team fungerar"
vi erbjuder fem träningsprogram
vi erbjuder fem tränings- program

Detta träningsprogram är utformat för att stärka medarbetare och grupper. Det är upplagt i olika kurser och workshops där deltagarna tränar upp sin kompetens genom både teori och praktiska övningar.

LÄS MER

Detta träningsprogram är utformat för att stärka dig som ledare. Programmet innehåller olika kurser, workshops och individuell coachning som syftar till att du snabbt ska kunna träna upp din skicklighet som ledare.

LÄS MER

Detta träningsprogram är utformat för att stärka dig som entreprenör, VD och avdelningschef med det du behöver för att leda och bygga ett lönsamt tillväxtföretag.

LÄS MER

Detta träningsprogram är utformat för att stärka dig i din roll som projektledare. Det är upplagt i olika kurser och workshops där du tränar upp sin kompetens genom både teori och praktiska övningar.

LÄS MER

Detta träningsprogram är utformat för att stärka dig i din roll som säljare. Det är upplagt i olika kurser och workshops där du tränar upp sin kompetens genom både teori och praktiska övningar.

LÄS MER

det räcker inte bara med utbildning man måste träna för att se resultat

Vi anser att en av grundpelarna i utveckling är att träna. Precis som pianisten måste träna på nya musikstycken för att lära sig dem, behövs det många gånger praktisk träning för att kunna ta till sig nya kunskaper och fallenheter.

Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå

Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå

Kul att du är med!

Nu är du halvvägs in i din anmälan

Klicka dig vidare för att göra klart anmälan via InnoEnergys hemsida

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Vi hanterar dina personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen.  LÄS MER