träningsprogram

medarbetare & grupp

För att en människa ska kunna prestera så krävs ett antal grundförutsättningar. Att känna tillhörighet i sin arbetsgrupp, vara trygg och ha meningsfulla arbetsuppgifter är några av förutsättningarna.

KUNSKAP + TRÄNING GER RESULTAT

Hur skapar vi en arbetsmiljö där grundläggande förutsättningar är uppfyllda, där medarbetarna trivs, presterar och tar ansvar? Information och förståelse för hur organisationen är tänkt att fungera är av avgörande betydelse liksom olika typer av överenskommelser mellan medarbetare och ledare.

KUNSKAP + TRÄNING GER RESULTAT

Hur skapar vi en arbetsmiljö där grundläggande förutsättningar är uppfyllda, där medarbetarna trivs, presterar och tar ansvar? Information och förståelse för hur organisationen är tänkt att fungera är av avgörande betydelse liksom olika typer av överenskommelser mellan medarbetare och ledare.

innehåll TRÄNINGSPROGRAM MEDARBETARE & GRUPP​

Detta träningsprogram är utformat för att stärka medarbetare och grupper. Det är upplagt i olika kurser och workshops där deltagarna tränar upp sin kompetens genom både teori och praktiska övningar. Kurser som ingår i programmet:

Ledarskap är ett universellt språk. Oavsett vilken roll du har kommer ledarskapet att vara grundbulten som svetsar samman din arbetsplats. Företag utbildar ledare i ledarskap men inte sina medarbetare. Alltför ofta ser vi att medarbetaren sätter sig på bänken och väntar på någon form av riktning. Inte på grund av illvilja utan på grund av bristande kunskap. Utbildning i medarbetarskap lägger fokus på vad det innebär att både leda och följa. Vilka utmaningar som finns på båda sidor och vilka nyckelfaktorer som bygger ett starkt välmående lag.

LÄS MER

Lär dig grundläggande företagsekonomi för att kunna förstå och tolka ekonomisk information.

Ekonomi för alla vänder sig till alla i företaget.

LÄS MER

 

För att nya medarbetare snabbt ska komma in i arbetet så behövs en bra introduktion. Genom att ta fram en enkel e-learningkurs så säkerställer du att alla vet det de behöver veta för att arbeta säkert och effektivt. Ju mer information och kunskap om organisationen som medarbetaren har desto snabbare kan medarbetaren arbeta självständigt med sina arbetsuppgifter.

LÄS MER

T2 Business har en bred och djup katalog med befattningsrelaterade kurser inriktade mot teknik- och industri.

LÄS MER OM ALLA VÅRA KURSER

T2 Business har en bred och djup katalog med befattningsrelaterade kurser inriktade mot teknik- och industri.

LÄS MER

Tappar arbetsgruppen prioritering när det är mycket att göra? När mängden arbete ökar och tillgången till personal minskar är det svårt att prioritera rätt och utnyttja organisationens begränsade tillgångar på bästa sätt. Genom att i förväg definiera gruppens arbetsuppgifter, prioritering och arbetsfördelning så ökar möjligheten att klara av snabba förändringar.

LÄS MER

Att komma överens om beteendenormer i en verksamhet är ett bra stöd för organisationens ledare och en av grundförutsättningarna för trivsel och produktivitet i en organisation. Genom att göra organisationens alla medarbetare delaktig i att ta fram gemensamma beteendenormer utifrån individens egna värderingar och  organisationens syfte, vision och affärsmodell, kan accepterade och bra värderingar definieras.

LÄS MER

 

Genom scenarioövningar som är anpassad utifrån organisationens värderingar och strategi skapar vi samsyn i organisationer. Kursen utförs i seminarieform med en hel organisation eller avdelningsvis. Formen på kursen lyfter fram såväl individens som gruppens kunskaper, erfarenheter och värderingar. Genom att ledningen, individen och gruppen tar ställning i konkreta situationer, klargörs värderingar och ställningstaganden på ett effektivt sätt. Detta samtidigt som den även lyfter fram det som kan skapa hinder för att förankra ett nytt tänkande. Metoden syftar till att skapa lärande och bidrar även till att skapa identitet och stärka chefer och medarbetare, genom diskussioner, lärande och erfarenhetsutbyte.

LÄS MER

 

Organisationer styrs ofta med hjälp av finansiella mål. Ett alltför ensidigt fokus på de finansiella målen gör det svårt för organisationens medarbetare att fokusera på det som skapar de ekonomiska resultaten, fler perspektiv behövs för att effektivt styra en organisation. Genom att göra organisationens medarbetare delaktiga i att ta fram viktiga parametrar ur andra perspektiv får organisationen tillgång till bättre mått och mål. Medarbetarna får även en bra förståelse för organisationens strategier och ledningens beslut.

LÄS MER

För att du ska kunna förbättra dina färdigheter behöver du ibland stöd. Våra coacher hjälper dig att hitta din väg.

LÄS MER

 

Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå

Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå

Kul att du är med!

Nu är du halvvägs in i din anmälan

Klicka dig vidare för att göra klart anmälan via InnoEnergys hemsida

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Vi hanterar dina personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen.  LÄS MER