Quiz - är ni ett vinnande lag?

1. 
Vet du vart ditt företag är på väg eller vad ni strävar efter?

2. 
Vet du varför ni ska dit?

3. 
Tycker du att det är viktigt att nå dit ni ska?

4. 
Vet du hur det är tänkt att ditt företag ska fungera?

5. 
Vet du hur det går för ditt företag?

6. 
Vet du vem som ansvarar för vad på ditt företag?

7. 
Är du bra på att göra det du ska göra?

8. 
Har du de verktyg och hjälpmedel du behöver för att kunna göra det du ska göra, när du ska göra det?

9. 
Tycker du ditt arbete är intressant och utmanande?

10. 
Tycker du att det du gör är viktigt för att företaget ska fungera?

11. 
Tränar du på det du ska göra?

12. 
Bestämmer du själv över hur du ska göra det du gör?

13. 
Gör dina medarbetare det de ska göra och i rätt tid?

14. 
När avslutar du arbetet?

15. 
Vet du vad dina medarbetare just nu tycker är svårt och jobbigt?

16. 
Har du roligt tillsammans med dina medarbetare?

17. 
Hur ofta gör och föreslår du saker som kan vara fel?

18. 
När ifrågasätter och förbättrar du ditt eget och gruppens arbetssätt?

19. 
När låter du din medarbetare veta att den har gjort något bra?

20. 
När låter din medarbetare dig veta att du kan göra det du gör på ett bättre sätt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *