ORGANISATORISK & SOCIAL ARBETSMILJÖ I PRAKTIKEN (OSA)

Platsförlagd

t2 business

TIDSÅTGÅNG -1 dag

Syftet med OSA (AFS 2015:4) är att tillvarata och främja en god psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsen samt förebygga ohälsa hos medarbetarna.

Föreskriften är en fördjupning och förtydligande av det Systematiska Arbetsmiljöarbetet (SAM). I vår kurs Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA) får du lära dig mer om vad som ingår i föreskriften och hur er arbetsplats effektivt kan implementera innehållet i verksamheten i enlighet med Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

kursstart -

För vem?

Chefer, arbetsledare, HR, skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsmiljösamordnare och arbetsmiljökommittéer, med arbetsuppgifter och ansvar i arbetsmiljöarbetet.

Vad ger utbildningen?

Förståelse för innehållet i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö och arbetsmiljölagen, samt dess praktiska innebörd för verksamheten. Tydliggörande av vilka arbetsuppgifter som faller på olika roller och funktioner samt ge inblick i Arbetsmiljöverkets arbete och syfte.

Hur är utbildningen upplagd?

Föreläsning teori, övningar och diskussioner på plats med handledare.

utbildare

T2 Business

innehåll

Att ge kunskap och förståelse för de nya krav som ställs på arbetsplatsen och cheferna.

Verksamhetspolicyns innehåll och mål och hur vi gör den allmänt känd.

Hur tar vi fram mätbara och tidsatta mål?

Vilka rutiner behöver vi och hur ska de utformas?

Riskbedömning som ett verktyg för hela verksamheten.

Arbetsbelastningens betydelse och hantering.

Kränkande särbehandling

pris

 5 500 kr  exkl. moms 

t2 business

intresse-
anmälan

intresseanmälan

*Vi hanterar dina personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen. De personuppgifter som vi samlar in är namn, företag, telefonnummer, emailadress och vi gör det för att kunna behandla er förfrågan samt återkomma till er. Personuppgifterna sparas så länge ärendet är aktuellt och vi lämnar ej ut uppgifterna till en tredje part.

Maria Marklund T2 Business

MER INFO?

Vill du veta mer om den här eller någon annan utbildning hör gärna av dig till mig:

MARIA MARKLUND

070 760 17 07

maria@t2college.se

populära KURSER

Plats / webb

LEDARSKAP GRUND

Utbildningen lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår

T2 Utbildningslokal
Plats

TILLVÄXTSKOLAN

Hur gör företag som lyckas med lönsam tillväxt? I Tillväxtskolan får du den kunskap och de verktyg du behöver för att lyckas som tillväxtledare. Utvecklingsprogrammet vänder sig till VD:ar, platschefer och ledningsgrupper i företag som vill växa.

T2 Utbildningslokal
E-learning

EKONOMI 1

Utbildningen lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår

T2 Lärplattform

Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå

Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå

Ge dig själv en self-five!

Du gjorde det!

Intresseanmälan är nu inskickad och första delen är avklarad!

Vi hör av oss!

Kul att du är med!

Nu är du halvvägs in i din anmälan

Klicka dig vidare för att göra klart anmälan via InnoEnergys hemsida

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Vi hanterar dina personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen.  LÄS MER