Integritetspolicy 

Personuppgifts-behandling

Personuppgiftsbehandling

Din privata integritet är viktig för T2 Business (Trä och teknikcollege i Skellefteå AB) och vi värnar om våra studenters och kunders integritet. För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter.

Det är viktigt för oss att du förstår och känner dig trygg i den personuppgiftshantering vi företar. Den här personuppgiftspolicyn syftar till att informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför och hur vi behandlar dem, vilka rättigheter du har och vilket ansvar vi har för dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ anses utgöra personuppgifter. När du besöker vår hemsida eller kontaktar oss, anmäler dig till ett event eller något av våra nyhets- eller informationsutskick tillhandahåller du dina personuppgifter till oss. Personuppgifterna består av namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och ansökningshandlingar.

Vi behandlar även information om hur du använder T2 Business hemsida (hur du nådde och lämnade sidan), IP-adress och geografisk information.

T2 Business hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”). Det innebär bland annat att vi inte behandlar dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån de ändamål som ryms inom vår utbildningsverksamhet, eller i andra än nedan angivna syften.

Personuppgifts-
ansvarig

Personuppgiftsansvarig

T2 Business (Trä och teknikcollege i Skellefteå AB) , Organisationsnummer 559084-8528, (Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå, info@t2business.se ) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personupugifter. 

Dina rättigheter

Dina rättigheter

T2 Business har inte rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som framgår ovan utan att du i sådant fall först får information om det.

Du kan när som helst vända dig till oss vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter (info@t2business.se).

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag, d.v.s. tillgång till dina lagrade personuppgifter. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Vidare har du rätt att framställa följande önskemål:

1. Om du anser att dina registrerade personuppgifter hos oss är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse

2. Rätt att begära radering av dina uppgifter

3. Rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter 4) rätt att begära överföring av dina personuppgifter (dataportabilitet) till annan tjänsteleverantör i ett allmänt använt maskinläsbart format.

 

Om du hör av dig till in fo@t2business.se kommer din begäran att prövas och om befogat utför vi då den åtgärd du begärt, i den utsträckning vi har möjlighet till det.

Dessutom har du även rätt att invända mot vår behandling (som beskrivits ovan) av dina personuppgifter.

Klagomål

Om du är missnöjd och har klagomål på någon del av T2 Business:s behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.sedatainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer: 08 657 61 00).

Personuppgifts-behandling när du använder vår webbplats

Personuppgiftsbehandling när du använder vår webbplats

Din privata integritet är viktig för T2 Business (Trä och teknikcollege i Skellefteå AB) och vi värnar om våra studenters och kunders integritet. För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter.

 

Vilket ändamål har vi?

Tillhandahålla och förbättra våra tjänster

Vilka personuppgifter behandlas?

– IP-adress

– Språkinställning

– Geografisk placering

– Information om hur du interagerar med T2 Business genom att behandla information om hur du når och lämnar tjänsten.

Dessa uppgifter behandlas genom s.k. cookies vars syfte är analys och besöksstatistik av webbplatsen samt i marknadskommunikativa insatser.

Uppgifterna tillhandahålls av dig automatiskt när du besöker vår webbplats.

Hur använder vi uppgifterna?

– För att kunna förbättra våra tekniska lösningar behandlar vi uppgifterna.

– Vi använder statistikverktygen Google Analytics för att mäta trafik på webbplatsen

Rättslig grund

T2 Business har berättigade intressen av att bedriva marknads- och kundanalys, metod- och affärsutveckling samt samla in statistikunderlag. För att uppfylla dessa intressen behöver vi behandla dina personuppgifter enligt ovan. För denna behandling utgör intresseavvägning rättslig grund. Vi har efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, varför T2 Business kan stödja en behandling på ovan berättigade intressen.

Lagringstider

Personuppgiftsbehandlingen upphör när du stänger ner din webbläsare. Således lagras ingen personlig information om dig som besökare. Den information som behandlas efter att du stängt ner din webbläsare utgör inte personuppgifter och kan således inte spåras till dig.

Cookies?

Du lämnar ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator, om din webbläsare eller motsvarande utrustning är inställd på att tillåta cookies. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning.

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande inom en specifik webbplats.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies som inte lagras under en längre tid utan försvinner när du stänger ner webbläsaren. Den fungerar så att under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt.

Ta tillbaka ditt samtycke och ta bort cookies?

När du besöker vår webbplats får du acceptera eller avvisa cookies. Du kan alltid ändra dig och ta tillbaka eller lämna ditt samtycke genom att ändra i inställningarna i webbläsaren.

Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Google Analytics

Vi använder statistikverktyget Google analytics  för att samla information om hur du navigerar på vår webbplats. Google Analytics i sig placerar en cookie på din dator som samlar in information där vi sedan kan utläsa vilket innehåll som är populärt samt hur vi kan förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator.

Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå

Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå

Kul att du är med!

Nu är du halvvägs in i din anmälan

Klicka dig vidare för att göra klart anmälan via InnoEnergys hemsida