industri teknik bas

En utbildning uppdelad i tio kompetensområden för dig som vill arbeta eller arbetar inom industrin

kurser som säkerställer den kompetens som behövs inom industrin

Industri teknik Bas innehåller kurser uppdelat i tio olika kompetensområden som alla är anpassade för att arbeta inom industrin. Kurserna går igenom de kompetenser som behövs för att arbeta som en operatör, hur man bedömer säkerhet, vad det innebär att jobba i ett flöde, hur produktionen och ekonomi hör ihop men även även hur man mäter toleranser, räknar i procent och läser en standardritning. Kunskapen som kurserna ger fungerar i samtliga branscher.

 

Innehållet till kurserna är hämtade från industrin vilket skapar material som är relevant och ger deltagaren den kunskap, komptens och förståelse som behövs för att arbeta inom industrin idag.

 

Kurser

Kunskap om din arbetsmiljö är viktigt för att du ska kunna behålla din hälsa genom hela arbetslivet. Genom att arbeta aktivt med arbetsmiljön på en arbetsplats förebyggs olycksfall och ohälsa. Företaget undviker också onödiga kostnader i form av sjukskrivning och produktionsbortfall.

LÄS MER:

Att kunna grundläggande matematik är viktigt för att du som medarbetare ska kunna tyda information som behövs i ditt arbete. Men också för att ta rätt beslut vad gäller allt ifrån ritningsläsning till materialhantering och löpande förbättringsarbete. Uträkningar med procent, area och volym samt tolkning av diagram gör att du kan avgöra om en uträkning känns rimlig.

LÄS MER:

I denna kurs går vi igenom den kunskap och förståelse som behövs för att se hur produktionsflödet påverkas av olika faktorer samt hur det är kopplat till kvalitet och kostnader. Detta gör att du själv kan avgöra vilken roll du har i produktionsprocesse, identifiera störningar som kan uppstå samt vidta de åtgärder som behövs för förbättring.

LÄS MER:

 

Denna kurs ger dig förståelsen, kunskapen och färdigheten som behövs för att kunna använda datorn och dess system som ett redskap i ditt arbete. Men även vilken relation programmen har hur de påverkar varandra. Tillsammans med de säkerhetsaspekter som krävs får du kunskap och kompetens för att kunna avgöra vad som är relevant information  samt hur du ska dokumentera den på ett säkert sätt i rätt system.

LÄS MER:

 

I kursen kvalitet får du kunskap och förståelse för hur di kopplar ihop kvalitetsbegrepp och produktivitet men även metoder för kvalitetskontroll och dess påverkan på resultatet. Med denna kurs får du kunskap i hur man arbetar efter fastställda instruktioner och värderar resultat. För att sedan ta ansvaret för att rätt åtgärd blir utförd.

LÄS MER:

 

För att kunna åstakomma och upprätthålla hög kvalitet är det viktigt med att förstå och behärska mätteknik och de verktyg som används för att mäta. Den här kursen ger dig grundläggande kunskap och förståelse för mätteknik så att du kan utföra mätningar på produkter men även så att du vet vilken typ av matinstrument som är bäst lämpad för ändamålet. 

LÄS MER:

 

Att kunna läsa och förstå olika ritningar är viktigt för att effektivt kunna arbeta inom produktion. Den här kursen ger dig grundläggande kunskap och förståelse för att kunna läsa en standardritning av en detalj eller ett flöde. Tack vare informationen från ritningen kan du sedan lösa arbetsuppgifter. 

LÄS MER:

 

Den här kursen ger dig grundläggande kunskap och förståelse för att de olika underhållsbegreppen men även vad som är normalläge och avvikelser. Kursen går även igenom hur man väljer rätt maskin/verktyg för olika uppgifter samt hur man utför och dokumenterar operatörsunderhåll.

LÄS MER:

 

I denna kurs går vi igenom vikten av en god språkförståelse för att kunna kritiskt granska källor och kunskap i grundläggande svenska. Den ger dig den kompetens som behövs för att kunna läsa information i manualer och instruktioner men även sa att du kan avrapportera enligt de praxis som företaget har.

LÄS MER:

 

I denna kurs går vi igenom vikten av en god språkförståelse för att kunna kritiskt granska källor och kunskap i grundläggande engelska. Den ger dig den kompetens som behövs för att kunna läsa information i manualer och instruktioner men även sa att du kan avrapportera enligt de praxis som företaget har.

LÄS MER:

 

BOKA

Maria Marklund T2 Business

Ring mig gärna!

Vill du veta mer om dessa utbildningar eller någon annan hör gärna av dig till mig:

MARIA MARKLUND

070 760 17 07

maria@t2college.se

populära KURSER

E-learning

Ritningsläsning

Att kunna läsa och förstå olika ritningar är viktigt för att effektivt kunna arbeta inom produktion. Den här kursen ger dig grundläggande kunskap och förståelse för att kunna läsa en standardritning av en detalj eller ett flöde.

T2 lärplattform
E-learning

Hälsa, miljö & säkerhet

Kunskap om din arbetsmiljö är viktigt för att du ska kunna behålla din hälsa genom hela arbetslivet. Genom att arbeta aktivt med arbetsmiljön på en arbetsplats förebyggs olycksfall och ohälsa.

T2 Lärplattform
E-learning

kvalitet

I kursen kvalitet får du kunskap och förståelse för hur du kopplar ihop kvalitetsbegrepp och produktivitet men även metoder för kvalitetskontroll och dess påverkan på resultatet. Du får kunskap om hur man arbetar efter fastställda instruktioner...

T2 Lärplattform

Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå

Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå

Kul att du är med!

Nu är du halvvägs in i din anmälan

Klicka dig vidare för att göra klart anmälan via InnoEnergys hemsida

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Vi hanterar dina personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen.  LÄS MER