GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDDS-UTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDDS-UTBILDNING

Platsförlagd

TIDSÅTGÅNG -3 timmar

Undvik skador på liv och egendom genom att förebygga bränder

Att veta och förstå är nyckeln till trygghet. Utbildning går aldrig att ersätta med utrustning och teknik, utbildning är en viktig del för att säkerheten ska fungera i alla miljöer.

kursstart -

För vem?

Kursen vänder sig till alla människor och anpassas till deltagarnas specifika riskmiljöer på respektive företag/arbetsplats.

Vad ger utbildningen?

Deltagaren får de kunskaper som krävs för att kunna vara en del i det förebyggande brandskyddsarbetet samt beredskap att hantera en brand som uppstår.

Hur är utbildningen upplagd?

Föreläsning teori och praktiska övningar.

utbildare

T2 Business

innehåll

Brandkunskap – allmänt om brandorsaker och brandförlopp

Förebyggande brandskydd – regler och rutiner för att minska risken för brand

Åtgärder vid brand – intern organisation på er arbetsplats

Utrymningssäkerhet

Släckutrustning, dess funktion och handhavande

Praktisk övning med handbrandsläckare och brandfilt.

pris

 2 100 kr  exkl. moms 

intresse-
anmälan

intresseanmälan

*Vi hanterar dina personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen. De personuppgifter som vi samlar in är namn, företag, telefonnummer, emailadress och vi gör det för att kunna behandla er förfrågan samt återkomma till er. Personuppgifterna sparas så länge ärendet är aktuellt och vi lämnar ej ut uppgifterna till en tredje part.

Maria Marklund T2 Business

MER INFO?

Vill du veta mer om den här eller någon annan utbildning hör gärna av dig till mig:

MARIA MARKLUND

070 760 17 07

maria@t2college.se

populära KURSER

Plats / webb

LEDARSKAP GRUND

Utbildningen lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår

T2 Utbildningslokal
Plats

TILLVÄXTSKOLAN

Hur gör företag som lyckas med lönsam tillväxt? I Tillväxtskolan får du den kunskap och de verktyg du behöver för att lyckas som tillväxtledare. Utvecklingsprogrammet vänder sig till VD:ar, platschefer och ledningsgrupper i företag som vill växa.

T2 Utbildningslokal
E-learning

EKONOMI 1

Utbildningen lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår

T2 Lärplattform

Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå

Forskargatan 5, 931 77 Skellefteå

Ge dig själv en self-five!

Du gjorde det!

Intresseanmälan är nu inskickad och första delen är avklarad!

Vi hör av oss!

Kul att du är med!

Nu är du halvvägs in i din anmälan

Klicka dig vidare för att göra klart anmälan via InnoEnergys hemsida

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Vi hanterar dina personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen.  LÄS MER